Що таке реферат PowerPoint?

Реферат PowerPoint - це повний та стислий опис досліджень, узагальнених у документі та призначених для слайд-презентації. Існує чотири основні компоненти абстрактного письма. Існує мотивація чи заява про проблему, методи або процедура чи підхід, результати чи висновки чи продукт і, нарешті, висновок чи наслідки. Реферат PowerPoint також містить кількість слайдів, необхідних для кожного з кроків.

Постановка проблеми

Перша частина реферату, яка згодом буде розглянута в презентації PowerPoint, - це мотивація або постановка проблеми. Поставлено питання, чому аудиторія повинна дбати про проблему чи проблему, показану у презентації PowerPoint. Дослідження для презентації має заповнити практичну, наукову, теоретичну або художню прогалину. Постановка проблеми написана в абзаці як абзац і може займати лише один слайд у презентації PowerPoint.

Процедура

Методи, процедура чи підхід, використані у презентації PowerPoint, далі викладені та детально описані в рефераті. Включені кроки, спрямовані на отримання результатів дослідження, разом із конкретними деталями. Процедура вимагає найбільшої кількості слайдів у презентації PowerPoint, для кожного кроку можуть бути передбачені менші кроки, і всі їх потрібно включити. Інформація повинна бути подана якомога чіткіше і коротше у тезі, щоб запобігти занадто багато деталей.

Результати

Після викладання проблеми презентація PowerPoint буде представлена ​​та детально описана методика пошуку результатів, а потім анотація відображає результати. Ця частина абстрактного документа включає висновки або кінцевий продукт, який дослідник покаже у презентації PowerPoint. Результати є прямим результатом методу, тому будь-які висновки виходять безпосередньо з процедури, яка була використана. Метод є причиною, а результати - наслідком. В абстрактному документі результати виписуються як один-три абзаци. У презентації PowerPoint використовується відповідна кількість слайдів.

Висновок

Абстрактний висновок враховує перші три етапи та представляє остаточне значення для висновків. Проблема з першого кроку представлена ​​на початку висновку. Потім метод та результати узагальнюються. У висновку також міститься більший вплив на висновки, наприклад, як результати вписуються в прогалину, яку заповнює проблема. Для презентації PowerPoint висновок зазвичай подається у вигляді одного слайда, щоб усунути плутанину та впорядкувати презентацію.

Останні повідомлення